ROT-avdrag

Vi jobbar självklart med ROT-avdrag för de arbeten som ingår i skatteverkets vilkor för ROT-avdrag.

Länk.
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete/exempelparotarbete.4.2ef18e6a125660db8b080001478.html